De werknemerscan® omvat 122 genormeerde vragen die in een uur beantwoord kunnen worden. De werknemerscan® omvat de volgende hoofditems:
1. Stress
2. Gewoonten rondom de gezondheid
3. Oefening (lichamelijk)
4. Rust/slaap
5. Eten/voeding
6. Preventie
7. Gezondheidsrisico’s
8. Sociaal netwerk
9. Type A gedrag
10. Cognitieve veerkracht
11. Coping-stijl
12. Waardering
13. Afkeuring
14. Wantrouwen versus vertrouwen
15. Probleemgerichte coping
16. Welbevinden

Resultaat werknemerscan ®

De beantwoording van de vragen wordt samengevat in een grafiek. In deze grafiek wordt het gedrag van de werknemer vergeleken met die van anderen op grond van normen van werkende volwassenen met behulp van gestandaardiseerde T-scores. Deze normen zijn gebaseerd op een random steekproef van 1111 mannen en vrouwen, tussen 20 en 68 jaar, werkzaam in diverse sectoren zowel profit als non-profit.

De werknemerscan® heeft indexen die ongewone antwoordenpatronen op te sporen.

Voorbeeld samenvatting resultaten

We zijn in staat om per medewerker met behulp van een werknemers profiel analyse, wetenschappelijk onderbouwd, vast te stellen hoe het is gesteld met uw medewerkers op het gebied van werkgerelateerde stress, stress in het dagelijkse leven, gezondheid, financieel en familie.

De analyse van de werknemerscan® geeft inzicht in de sterke en zwakke kanten van de ontwikkeling van uw bedrijf aangaande de gesteldheid van uw medewerkers.

De analyse biedt zicht op medewerkers die dreigen uit te vallen op korte termijn, dreigen uit te vallen op langere termijn, zij die normaal functioneren en zij die boven normaal functioneren. Op basis hiervan kan een risico analyse gemaakt worden.

Na analyse zijn wij in staat een aanbod te maken waardoor er een grotere persoonlijke veerkracht en sterkte ontstaat, afname van het ziekteverzuim, afname burnout, toename van het werkplezier en een verbetering van de totale gezondheid van uw medewerkers op zowel psychologisch, sociaal als fysiek gebied.

Nieuws

Programmas