Gezonde medewerkers, een gezond bedrijf

Goede werknemers zijn een kostbaar bezit voor elk bedrijf. Het hebben en behouden van gezonde medewerkers is economisch gezien van groot belang. Gezond houden is voor menig bedrijf en HR afdeling een forse uitdaging. De uitstekende inzet van de gezonde medewerkers kan ook een bron zijn tot uitval. Doorgaans worden signalen niet of te laat opgevangen. Gevolg (langdurige) uitval van werknemers. Dat is niet goed voor betrokken werknemers en ook niet voor het bedrijf.

Tijdig signaleren

Het tijdig opvangen van de signalen is van groot belang. In het belang van de werknemer en in het belang van het bedrijf. Immers tijdig signalen opvangen biedt ook de mogelijkheid om tot een adequate oplossing te komen. Zeker in drukke tijden worden signalen vaak genegeerd. Door hier structureel aandacht aan te besteden kunt u uitval voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen.

Diverse oplossingen

Er zijn verschillende oplossingsgerichte aanbiedingen bij dienstverleners. Er zijn echter maar weinig wetenschappelijke oplossingen.

Gezonde werknemers

Werknemerscan

De werknemerscan is een genormeerde evidence-based vragenlijst die de gezondheidsrisico’s van de werknemers in kaart brengt. Er worden 15 factoren rondom het welzijn van de medewerkers in kaart gebracht. De analyse kan op werknemersniveau (met in acht name van de privacy) gemaakt worden en op bedrijfs- dan wel afdelingsniveau.

Analyse

De analyse volgend op het invullen de werknemerscan biedt inzicht in de sterke en zwakke kanten van uw bedrijf met betrekking tot het menselijk kapitaal. Van daaruit kan een aanbod van training(en) gerealiseerd worden en daar waar werknemers uit dreigen te vallen kan de gewenste dan wel noodzakelijk hulpverlening ingezet worden.

Hiermee ontvangt het bedrijf het juiste aanbod op gebied van preventie, cure en care.