Het belang van de werknemerscan® komt naar voren vanuit diverse onderzoeken, zoals door Harvard, Unilever en Yale werden uitgevoerd. In deze onderzoeken komt met name naar voren dat programma’s gericht op de verbetering van het welzijn en de gezondheid van werknemers een prestatieverbetering ervaren van 2%. Dit lijkt niet veel maar betekent in de praktijk een winst van meer dan 2 dagen op jaarbasis in werkelijke productieve tijd. De ziektedagen nemen af met 5.9 uur. Afhankelijk van het aantal medewerkers is dat een significante winst.

Gedetailleerd werkplan

De werknemerscan® geeft een ongekende feedback over belangrijke welzijnsfactoren die van invloed kunnen zijn op het vermogen om met stress om te gaan en een gemiddeld niveau van zowel fysiek als psychologisch functioneren te handhaven.

De werknemerscan® geeft op een bijzondere wijze informatie over 15 factoren rondom het welzijn die van invloed kunnen zijn op het vermogen om met stress om te gaan en een hoog niveau van lichamelijke gezondheid en psychisch welbevinden te handhaven.

Het psychologisch welbevinden geeft een mate van tevredenheid aan met het leven in het algemeen. Over het algemeen rapporteren mensen met een sterk gevoel voor psychologisch welbevinden minder stressgerelateerde ziektes vergeleken met mensen die dat niet hebben.
De gegevens van de werknemerscan® leiden tot het opstellen van een gedetailleerd plan. De volgende vragen komen daarbij in beginsel aan bod:

  1. Wat zullen de positieve gevolgen zijn van het veranderen van mijn gedrag zoals weergegeven in de werknemerscan®?
  2. Hoe kan ik mijn doel voor gedragsverandering realistisch en haalbaar maken?
  3. Hoe kan ik mijn voortgang bijhouden en monitoren uitgaande van de vastgestelde doelen?
  4. Wat zijn enkele mogelijke obstakels voor het succesvol veranderen van mijn gedrag?
  5. Welke acties en stappen kan ik nemen om te anticiperen en te voorkomen dat deze belemmeringen mijn succesvolle gedragsverandering in de weg staan?
  6. Hoe kunnen familieleden, vrienden of collega’s mij helpen om mijn gedrag met succes te veranderen?
  7. Hoe kan ik mezelf belonen voor het succesvol handhaven van mijn doelen gedurende 30 dagen?
  8. Wat kan ik doen om mezelf te blijven motiveren om mijn welzijn in de gaten te houden?

Korte en lange termijn

Natuurlijk is het niet ondenkbaar dat een medewerker reeds dreigt uit te vallen of uitgevallen is. Dan is gerichte en toegesneden hulp met voorrang mogelijk en biedt f-fect in samenwerking met Metabletica www.metabletica.eu een uitgebreid hulpaanbod, waarbij in zijn algemeenheid kan worden vastgesteld hoe lang de hulp wordt gegeven, door wie, in welke frequentie en op welke tijden.

F-fect is in staat om de werknemers in uw bedrijf gezond te maken en te houden. Als u gelooft in het welzijn van uw medewerkers, dat hun welzijn bijdraagt aan het succes van uw onderneming zult u gebruik maken van de werknemerscan®. De werkwijze heeft een positieve invloed op het totale bedrijf.

Nieuws

Programmas