De werknemerscan ® is een uitgebreide genormeerde vragenlijst. Op een bijzondere wijze wordt informatie verkregen over 15 factoren rondom het welzijn van uw medewerkers. Factoren die van invloed kunnen zijn op het vermogen om met stress om te gaan en een hoog niveau van lichamelijke gezondheid en psychisch welbevinden te handhaven.

Stress burnout

Wist u dat 40 tot 65 % van alle werknemers hun baan als zeer stressvol beoordeelt. Die stress heeft impact op de algehele balans tussen werk, gezin en de gezondheid. Van deze werknemers overweegt 50% een andere baan op grond van het onvermogen om de werk- en gezinsstressoren te beheersen. De grootste samenhangende stressfactoren die op het werk worden genoemd zijn: veranderingen, verhoogde werkdruk, inkrimping personeel, lange dagen en pesten.

Gezondheid medewerkers

We zijn in staat om per medewerker met behulp van de werknemerscan ®, wetenschappelijk onderbouwd, vast te stellen hoe het is gesteld met uw medewerkers op het gebied van werk gerelateerde stress, stress in het dagelijkse leven, gezondheid, financiën en familie.
Uitval voorkomen
De analyse biedt zicht op medewerkers die dreigen uit te vallen op korte termijn, langere termijn , medewerkers die normaal functioneren zij die boven normaal functioneren. Op basis van de resultaten kan een risicoanalyse voor het bedrijf gemaakt worden.

Belang van werknemerscan®

Diverse onderzoeken uitgevoerd door onder andere Harvard, Unilever en Yalelaten het belang van een werknemerscan zien. Deze onderzoeken laten zien dat bij inzet van programma’s op het gebied van verbetering van gezondheid van werknemers een prestatieverbetering van 2% wordt ervaren. Dat lijkt weinig maar in werkelijke productiviteit is dit 2 dagen op jaarbasis.Ziektedagen nemen af tot 9 uur. Een significante winst.

Gedetailleerd werkplan

De gegevens uit de werknemerscan® worden op micro- en macroniveau van uw bedrijf gebruikt. Dit leidt tot het opstellen van een gedetailleerd werkplan. De adviezen kunnen we ondersteunen met het juiste aanbod op gebied van preventie, cure en care.

Nieuws

Programmas